Nhà phân tích pháp lý: ‘Có những ưu và nhược điểm’ trong việc ông Trump chuyển vụ truy tố ở Georgia lên tòa liên bang