Biện pháp kinh tế cứng rắn: Argentina sẽ giảm giá mạnh đồng tiền của mình và cắt giảm trợ cấp