Tân TT Javier Milei khích lệ người dân Argentina chuẩn bị tinh thần cho biến động kinh tế khi ông nhậm chức

Ông nói: “Giống như việc sự sụp đổ của Bức tường Berlin đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên bi thảm cho thế giới, cuộc bầu cử này đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của chúng ta.”