Biệt thự có từ thế kỷ 18 ở Công viên Geneva, nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa TT Biden và TT Putin