Biểu tình ở Argentina leo thang, các quan chức từ chức giữa tình trạng chia khẩu phần và cướp bóc đồ ăn