Chính phủ Argentina đang trên bờ sụp đổ, người dân từ chối làm việc