Black Lives Matter đổ lỗi các cuộc biểu tình chết người ở Cuba lên chính phủ Hoa Kỳ, bênh vực chế độ cộng sản