Bộ An ninh Nội địa buộc phải tiếp tục xây dựng một phần bức tường biên giới của cựu TT Trump