Bộ An ninh Nội địa dự trù sẽ tích hợp AI để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng