Elon Musk: AI có thể hủy diệt nền văn minh, nhà sáng lập Google theo đuổi hình tượng ‘Thần kỹ thuật số’