Bộ Năng lượng của TT Biden hoàn thiện các quy định về máy nước nóng

Những người chỉ trích cho rằng các sáng kiến ​​năng lượng của chính phủ liên bang đang ‘làm giảm sự cạnh tranh và ảnh hưởng sâu sắc đến sự lựa chọn của người tiêu dùng.’