Bộ Năng lượng Hoa Kỳ sẽ mua 3 triệu thùng dầu để bổ sung vào kho dự trữ chiến lược