Bộ Năng lượng Hoa Kỳ chật vật giám sát hàng tỷ USD chi tiêu sau khi ngân sách tăng gấp đôi