Bộ Ngân khố Hoa Kỳ có thể đáp ứng tất cả các nghĩa vụ sau khi đình chỉ mức trần nợ