Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phát hành thêm nợ chính phủ để quản lý thâm hụt ngân sách

Các quan chức Bộ Ngân khố cho biết việc vay nợ số lượng lớn như vậy sẽ giảm dần trong vài quý tới.