Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận bán 300 hỏa tiễn Patriot cho Ả Rập Xê Út