Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi người Mỹ ở Ukraine ‘lập tức khởi hành’