Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo hạn chế thị thực đối với những công ty vận tải tạo thuận tiện cho việc vượt biên giới trái phép

“Chính sách này nhắm vào các hoạt động vận tải chuyên săn tìm những người di cư yếu thế và tạo thuận tiện cho việc di cư bất hợp pháp trên khắp thế giới và tới Hoa Kỳ.”