Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành cảnh báo ‘thận trọng trên toàn cầu’ cho người Mỹ

Cơ quan này trích dẫn “nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, biểu tình, hoặc hành động bạo lực nhắm vào công dân Hoa Kỳ.”