Bộ phim tài liệu mới về ngày 06/01 của The Epoch Times sẽ được chiếu tại Tòa nhà Quốc hội

Các nhà lập pháp được mời tham dự buổi công chiếu đầu tiên tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 09/01 trong buổi chiếu phim do Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin) chủ trì.