Epoch Times tổ chức lễ cắt băng khánh thành Văn phòng Arizona

“The Epoch Times mang đến sự thật mà mọi người thậm chí còn không biết [sự thật đó] có tồn tại. ... Hãng truyền thông này đang gắn kết nhân loại trên cùng một cơ sở.”