Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ phản hồi về thông tin hàng trăm chuyến bay bị hủy trước thềm ngày lễ Độc Lập