Hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc hoãn trước Ngày Độc Lập