Bộ trưởng Janet Yellen: Hoa Kỳ đang ‘theo dõi cẩn thận’ khó khăn kinh tế của Trung Quốc