Ông Blinken gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc trong bối cảnh bang giao song phương còn căng thẳng

Cuộc gặp diễn ra giữa những nỗ lực kết giao với các quan chức cao cấp của Trung Quốc nhằm cải thiện liên lạc trong bối cảnh bang giao song phương căng thẳng.