Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Bộ trưởng nội các Ontario: Shen Yun tiếp thêm sức mạnh và kể ‘câu chuyện về hy vọng’