Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu thành viên Hạ viện Virginia: Shen Yun ‘không gì có thể ấn tượng hơn’