Bộ trưởng Philippines dương tính với virus Vũ Hán lần 2 sau 5 tháng