Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Nếu chiến tranh xảy ra, dù có thắng cũng ‘bi thảm’