Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: Chiến tranh với Trung Quốc ‘không phải là sắp xảy ra cũng không phải là không thể tránh khỏi’

Ông Austin cho biết điều quan trọng nhất là tiếp tục duy trì đối thoại song phương.