Các bộ trưởng quốc phòng Canada-Trung Quốc gặp nhau tại Singapore khi căng thẳng về Đài Loan gia tăng