Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đảm nhận công việc trở lại sau khi trải qua thủ thuật y tế