Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi nhập viện bí mật

Bộ trưởng Lloyd Austin đã tham dự một cuộc họp từ xa tại nhà của ông.