Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh dời kế hoạch giảm nợ sang ngày 31/10