Bộ trưởng thương mại cho biết Hoa Kỳ có thể trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về sản xuất vi mạch bán dẫn vào năm 2030

Thông qua nhiều khoản đầu tư khác nhau, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo hy vọng Hoa Kỳ có thể trở thành nước dẫn đầu toàn cầu trong ngành vi mạch.