Chính phủ TT Biden công bố thỏa thuận tiềm năng trị giá 1.5 tỷ USD với nhà sản xuất chất bán dẫn Hoa Kỳ