Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ: Nhiều công ty Mỹ nói rằng Trung Quốc đã trở thành nơi ‘không thể đầu tư’