Các nhà điều hành Wall Street nhận thấy sự cần thiết phải hạn chế dòng vốn của Hoa Kỳ đổ vào Trung Quốc

Theo Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Wall Street đã bày tỏ sự sẵn sàng chung tay rút vốn đầu tư ra khỏi Trung Quốc.