Bộ trưởng Thương mại Raimondo: Hoa Kỳ ‘sẽ không bao giờ tìm cách tách rời’ khỏi Trung Quốc