Bộ trưởng Ý: Liên minh Âu Châu nên tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc giống như Hoa Kỳ