Tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc gây căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ, châu Âu