Bộ trưởng Yellen xác nhận: Cả người gửi tiền Trung Quốc và công dân nước khác cũng sẽ được bảo vệ trong vụ SVB