Bộ Tư pháp chính thức công bố kế hoạch phân loại lại cần sa

Sự thay đổi kéo dài 50 năm trong chính sách về ma túy của Hoa Kỳ diễn ra sau khi gần 40 tiểu bang của Hoa Kỳ chuyển sang hợp pháp hóa cần sa cho mục đích y tế hoặc giải trí.