BoA cảnh báo về khủng hoảng lạm phát trong tương lai, tuyên bố ‘suy thoái kỹ thuật’