Nền kinh tế Hoa Kỳ đang điêu đứng còn TT Joe Biden là người không có kế hoạch