Bồi thẩm đoàn kết luận ông Hunter Biden có tội với cả 3 cáo buộc trong phiên tòa xét xử về súng

Tiếp theo, ông Hunter Biden sẽ phải đối mặt với một phiên tòa vào tháng Chín ở California với các cáo buộc trốn thuế.