Ông Hunter Biden: Bộ Tư Pháp đã diễn giải sai mùn cưa thành cocaine để làm xấu hình ảnh của ông

Các luật sư của ông Hunter Biden nói rằng bức ảnh chụp mùn cưa đã bị các công tố viên diễn giải sai lệch là cocaine cho thấy một hình mẫu sai lầm trong quá trình truy tố.