Bốn nước Bắc Âu đạt được thỏa thuận vận hành lực lượng phòng không hợp nhất