Nga gấp rút điều tiêm kích cơ khi oanh tạc cơ chiến lược của Hoa Kỳ bay qua biển Baltic hướng về phía biên giới