Brazil: Hòn đảo du lịch chỉ nhận khách từng bị COVID-19